Odškodninska Tožba V Primeru Zdravniške Napake

Osnovni podatki o primeru:

Za stranko smo vložili odškodninsko tožbo proti estetskemu studiu zaradi nepravilno izvedenega kozmetičnega posega oziroma zdravniške napake.

Dejstva:

 1. Nepravilno izveden poseg: Stranka je bila deležna estetskega posega, ki ni bil izveden v skladu s strokovnimi standardi, kar je povzročilo trajne zdravstvene posledice.
 2. Pomanjkanje informiranega soglasja: Stranka ni bila ustrezno obveščena o tveganjih in možnih zapletih posega, kar je ključno za pridobitev informiranega soglasja.
 3. Zdravstvene težave in zapleti: Po posegu je stranka utrpela več zdravstvenih težav, vključno z bolečinami, estetskimi nepravilnostmi in zmanjšano kakovostjo življenja.
 4. Dokazila o malomarnosti: Na podlagi strokovnih mnenj in medicinske dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je estetski studio ravnal malomarno.
 5. Odškodnina: Sodišče je stranki prisodilo odškodnino za fizične in psihične bolečine, stroške zdravljenja ter izgubljen dohodek zaradi nezmožnosti za delo.

Pomembnost primera:

Ta primer poudarja pomembnost strokovne izvedbe medicinskih in kozmetičnih posegov ter ustreznega informiranja pacientov. Uspešno zastopanje v takšnih primerih lahko privede do pravične odškodnine za utrpele poškodbe in zaplete.

Kako vam lahko pomagamo:

Če ste bili žrtev malomarnosti pri medicinskem ali estetskem posegu oziroma zdravniške napake, se obrnite na odvetnika, ki vam bo pomagal uveljaviti vaše pravice in doseči pravično odškodnino za nastalo škodo.

Dokumentacija, ki jo prinesite s seboj na posvet:

 • Medicinska dokumentacija: Vsa medicinska poročila, izvidi in mnenja, povezana s posegom in posledicami.
 • Dokazila o posegu: Pogodbe, računi in morebitne pisne komunikacije s ponudnikom storitve.
 • Fotografski dokazi: Fotografije pred in po posegu, ki prikazujejo nastale spremembe ali poškodbe.
 • Dokazi o stroških zdravljenja: Računi in potrdila o plačilu vseh dodatnih zdravstvenih posegov ali terapij, potrebnih za odpravo posledic.
 • Dokazi o izgubljenem dohodku: Dokazila o zmanjšanju delovne zmožnosti, bolniški dopusti in drugi dokumenti, ki izkazujejo izgubljeni dohodek.
 • Kontaktne informacije prič: Imena in kontaktne podatke prič, ki lahko potrdijo vaše trditve o nepravilno izvedenem posegu in njegovih posledicah.

Kontaktirajte nas danes za rezerviranje termina za posvetovanje.