Odvetniška pisarna

Cerar Žugelj

Naše vodilo pri delu je zadovoljstvo stranke. Stranke k nam prihajajo predvsem po priporočilu, kar krepi in širi naše dobro ime oziroma ugled. Smo odvetniška pisarna, ki sporov ne zaostruje po nepotrebnem, vsekakor pa se slednjim ne izogibamo in po potrebi ter z naročnikom brezkompromisno zasledujemo njegov interes.

Strankam nudimo kakovostne, učinkovite in karseda enostavne rešitve. Ob delu zagovarjamo stališče, da je dober odvetnik strokoven, hkrati pa ljudski, dostopen, človeški – torej takšen, ki mu resnično zaupate in bi ga z veseljem povabili na kavo.

Odvetniška pisarna Cerar Žugelj ima sedež v centru mesta Ljubljane. Pokličite tajništvo na 01/433 21 18, da se dogovorimo za sestanek. Lahko nam pišete tudi na naslov info@op-cz.si oziroma uros@op-cz.si.
Odvetnik - Uroš Cerar Žugelj

Dober odvetnik

Mora problem in želje stranke doumeti celostno. Temeljna naloga odvetnika je stranko poslušati, razumeti, se vživeti v njen položaj ter pretehtati vse možnosti za rešitev problema, tako pravne (npr. izterjava terjatve) kot alternativne (npr. prodaja terjatve).

Dober odvetnik mora možnosti za uspeh in rentabilnost spora (ocena stroškov) stranki predstaviti realno in se z njo posvetovati, preden skupaj izbereta rešitev. 

O nosilcu pisarne

Odvetnik Uroš Cerar Žugelj

Odvetniki

Uroš Cerar Žugelj

Uroš Cerar Žugelj

Nosilec odvetniške pisarne

Izhajam iz družine, v kateri se pravo in šport prenašata iz roda v rod. Pravne diskusije okolja, ki me je oblikovalo med odraščanjem, so po mojem mnenju bistveno izostrile moj občutek za pravo, razmišljanje, argumentiranje, pogajanja ter nenazadnje iskanje alternativnih rešitev zunaj okvirov.

Družina mi je bila za vzgled marljivosti. Že v času študija sem pomagal v družinski odvetniški pisarni Cerar Hafner iz Ljubljane, saj so mi svetovali, da naj – v kolikor želim biti dober pravnik – čimprej pridobim praktične izkušnje. Zaradi odličnega znanja angleščine sem odvetniško pripravništvo lahko opravljal v mednarodnih pisarnah. Po pripravništvu sem bil zaposlen tudi v banki, saj sem želel dodatno poglobiti svoje znanje iz gospodarskega prava ter področja bančništva in financ. Danes kot samostojni odvetnik nadaljujem tradicijo družine Cerar, s katero tudi na poslovnem področju aktivno sodelujem.

Sicer verjamem, da človekov značaj in načela determinirajo tudi dejavnosti, ki niso poslovne narave. Tako s ponosom poudarjam, da sem se od malih nog dalje aktivno ukvarjal s športom in prav ta mi je dal ogromno. Treniral sem različne športe, tekmoval pa sem v kickboxingu, kjer sem bil večkratni državni prvak in član slovenske reprezentance. Znanja in veščine, ki sem jih pridobil s športnim udejstvovanjem, danes uporabljam tudi na poslovnem področju, prav tako pa je tudi ukvarjanje s športnim pravom posebnost odvetniške pisarne Cerar Žugelj. Na področju športnega prava sem zaradi svoje vpetosti v šport pridobil bogate izkušnje (od pravnega svetovanja do nudenja pomoči pri iskanju sponzorjev in financiranju klubov, kot tudi reševanja kompleksnih pogodbenih razmerij in sporov med igralci in agenti).

Alenka Cerar

Alenka Cerar

Zunanji partner

Diplomirala sem leta 1992 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Za pravo me je navdušila že družina: oče – dolgoletni odvetnik, mati – tožilka na prvi stopnji, Višjem in Vrhovnem državnem tožilstvu, nato generalna državna tožilka in ministrica za pravosodje, brat – doktor in profesor prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. V družinskem okolju sem si v pestrih diskusijah nabrala bogate izkušnje iz različnih pravniških poklicev. Takoj po opravljenem študiju sem leta 1992 nastopila odvetniško pripravništvo v pisarni svojega očeta, odvetnika Miroslava Cerarja v Ljubljani. Usposabljanje sem nadaljevala s sodno-tožilskim pripravništvom na Višjem tožilstvu v Ljubljani do leta 1994, ko sem uspešno opravila pravosodni izpit in se nato zopet vrnila v odvetništvo kot odvetniška kandidatka. Leta 1997 sem bila kot odvetnica vpisana v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije. Z odvetnikom Miroslavom Cerarjem sva imela skupno odvetniško prakso do leta 2005, ko se je Miroslav Cerar upokojil, jaz pa sem nasledila njegovo odvetniško pisarno. V letu 2005 sva z odvetnikom in upraviteljem Ladislavom Hafnerjem ustanovila skupno Odvetniško pisarno Cerar-Hafner s sedežem v Ljubljani.

Leta 2011 sem bila izvoljena za namestnico članice disciplinskega sodišča Odvetniške zbornice Slovenije. Leta 2015 postanem članica istega sodišča.

Ladislav Hafner

Ladislav Hafner

Zunanji partner

Diplomiral sem leta 1982 na Pravni fakulteti v Ljubljani, nato pa sem do leta 1984 delal kot sodni pripravnik na Okrožnem sodišču v Kranju. Po opravljenem pravosodnem izpitu sem bil od leta 1984 do leta 1987 imenovan za sodnika za prekrške v Škofji Loki in za vodjo organa za vodenje postopka o prekršku. Od leta 1987 do leta 1989 sem bil zaposlen na Zavarovalnici Triglav d.d., kjer sem se ukvarjal predvsem z odškodninskim pravom. Leta 1989 sem odprl lastno odvetniško pisarno v Medvodah, ki sem jo nato preselil v Škofjo Loko in kasneje v Reteče. V letu 2000 sem pridobil tudi licenco za opravljanje dela upravitelja v insolvenčnih postopkih. Od leta 2005 imava z odvetnico Alenko Cerar skupno Odvetniško pisarno Cerar-Hafner v Ljubljani in na istem sedežu poslujem tudi kot upravitelj.

Od septembra 2002 do januarja 2005 sem bil predsednik Območnega zbora odvetnikov Gorenjske in član Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije.

Miroslav Cerar

Miroslav Cerar

Upokojeni odvetnik

Miroslav Cerar je na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral leta 1964. Po študiju prava je uspešno končal tudi nižjo stopnjo Visoke šole za telesno kulturo in šport. Sodniško pripravništvo je opravljal na Okrožnem sodišču v Ljubljani od leta 1969 do leta 1971, ko ga je zaključil z opravljenim pravosodnim izpitom. Nato se je zaposlil v pravni službi takratnega podjetja Cetis Celje. Po uspešno zaključeni športni karieri vrhunskega gimnastičarja je leta 1973 postal odvetnik in lastno odvetniško pisarno odprl na Tavčarjevi ulici v Ljubljani. V letu 1992 se mu je kot diplomirana pravnica pridružila hči Alenka Cerar, kasneje odvetnica. V letu 2005 se je upokojil, še vedno pa se udejstvuje na drugih poslovnih področjih.

Izhajam iz družine, v kateri se pravo in šport prenašata iz roda v rod. Pravne diskusije okolja, ki me je oblikovalo med odraščanjem, so po mojem mnenju bistveno izostrile moj občutek za pravo, razmišljanje, argumentiranje, pogajanja ter nenazadnje iskanje alternativnih rešitev zunaj okvirov.

Družina mi je bila za vzgled marljivosti. Že v času študija sem pomagal v družinski odvetniški pisarni Cerar Hafner iz Ljubljane, saj so mi svetovali, da naj – v kolikor želim biti dober pravnik – čimprej pridobim praktične izkušnje. Zaradi odličnega znanja angleščine sem odvetniško pripravništvo lahko opravljal v mednarodnih pisarnah. Po pripravništvu sem bil zaposlen tudi v banki, saj sem želel dodatno poglobiti svoje znanje iz gospodarskega prava ter področja bančništva in financ. Danes kot samostojni odvetnik nadaljujem tradicijo družine Cerar, s katero tudi na poslovnem področju aktivno sodelujem.

Sicer verjamem, da človekov značaj in načela determinirajo tudi dejavnosti, ki niso poslovne narave. Tako s ponosom poudarjam, da sem se od malih nog dalje aktivno ukvarjal s športom in prav ta mi je dal ogromno. Treniral sem različne športe, tekmoval pa sem v kickboxingu, kjer sem bil večkratni državni prvak in član slovenske reprezentance. Znanja in veščine, ki sem jih pridobil s športnim udejstvovanjem, danes uporabljam tudi na poslovnem področju, prav tako pa je tudi ukvarjanje s športnim pravom posebnost odvetniške pisarne Cerar Žugelj. Na področju športnega prava sem zaradi svoje vpetosti v šport pridobil bogate izkušnje (od pravnega svetovanja do nudenja pomoči pri iskanju sponzorjev in financiranju klubov, kot tudi reševanja kompleksnih pogodbenih razmerij in sporov med igralci in agenti).

Diplomirala sem leta 1992 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Za pravo me je navdušila že družina: oče – dolgoletni odvetnik, mati – tožilka na prvi stopnji, Višjem in Vrhovnem državnem tožilstvu, nato generalna državna tožilka in ministrica za pravosodje, brat – doktor in profesor prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. V družinskem okolju sem si v pestrih diskusijah nabrala bogate izkušnje iz različnih pravniških poklicev. Takoj po opravljenem študiju sem leta 1992 nastopila odvetniško pripravništvo v pisarni svojega očeta, odvetnika Miroslava Cerarja v Ljubljani. Usposabljanje sem nadaljevala s sodno-tožilskim pripravništvom na Višjem tožilstvu v Ljubljani do leta 1994, ko sem uspešno opravila pravosodni izpit in se nato zopet vrnila v odvetništvo kot odvetniška kandidatka. Leta 1997 sem bila kot odvetnica vpisana v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije. Z odvetnikom Miroslavom Cerarjem sva imela skupno odvetniško prakso do leta 2005, ko se je Miroslav Cerar upokojil, jaz pa sem nasledila njegovo odvetniško pisarno. V letu 2005 sva z odvetnikom in upraviteljem Ladislavom Hafnerjem ustanovila skupno Odvetniško pisarno Cerar-Hafner s sedežem v Ljubljani.

Leta 2011 sem bila izvoljena za namestnico članice disciplinskega sodišča Odvetniške zbornice Slovenije. Leta 2015 postanem članica istega sodišča.

Diplomiral sem leta 1982 na Pravni fakulteti v Ljubljani, nato pa sem do leta 1984 delal kot sodni pripravnik na Okrožnem sodišču v Kranju. Po opravljenem pravosodnem izpitu sem bil od leta 1984 do leta 1987 imenovan za sodnika za prekrške v Škofji Loki in za vodjo organa za vodenje postopka o prekršku. Od leta 1987 do leta 1989 sem bil zaposlen na Zavarovalnici Triglav d.d., kjer sem se ukvarjal predvsem z odškodninskim pravom. Leta 1989 sem odprl lastno odvetniško pisarno v Medvodah, ki sem jo nato preselil v Škofjo Loko in kasneje v Reteče. V letu 2000 sem pridobil tudi licenco za opravljanje dela upravitelja v insolvenčnih postopkih. Od leta 2005 imava z odvetnico Alenko Cerar skupno Odvetniško pisarno Cerar-Hafner v Ljubljani in na istem sedežu poslujem tudi kot upravitelj.

Od septembra 2002 do januarja 2005 sem bil predsednik Območnega zbora odvetnikov Gorenjske in član Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije.

Miroslav Cerar je na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral leta 1964. Po študiju prava je uspešno končal tudi nižjo stopnjo Visoke šole za telesno kulturo in šport. Sodniško pripravništvo je opravljal na Okrožnem sodišču v Ljubljani od leta 1969 do leta 1971, ko ga je zaključil z opravljenim pravosodnim izpitom. Nato se je zaposlil v pravni službi takratnega podjetja Cetis Celje. Po uspešno zaključeni športni karieri vrhunskega gimnastičarja je leta 1973 postal odvetnik in lastno odvetniško pisarno odprl na Tavčarjevi ulici v Ljubljani. V letu 1992 se mu je kot diplomirana pravnica pridružila hči Alenka Cerar, kasneje odvetnica. V letu 2005 se je upokojil, še vedno pa se udejstvuje na drugih poslovnih področjih.

Plačilo

Plačilo

Glede plačila se s stranko dogovorimo za najbolj gospodarno izbiro, pri čemer upoštevamo kompleksnost zadeve, predviden uspeh ter način in obseg dela. Storitve zaračunamo:

  • po urni postavki na podlagi dogovora s stranko (EUR/ura);
  • po odvetniški tarifi, ki je za vse odvetnike enaka oziroma predpisana s strani države, pri čemer so v sodnih postopkih stranki stroški v tej višini priznani in vrnjeni po % deležu uspeha;
  • po proviziji glede na prisojeni oz. izterjani znesek;
  • po (mesečnem) pavšalnem znesku.

Ljudje pogosto ne vedo, da jim odvetnika pri uveljavljanju odškodninskega zahtevka plača zavarovalnica (več o tem). Posledično so odvetniki v sporih do zavarovalnic – v nasprotju z drugimi podjetji – za stranko pravzaprav brezplačni.

Za morebitna vprašanja nas lahko vedno pokličete.