Odvetnik za športno pravo

Športno pravo

S profesionalizacijo in komercializacijo vrhunskega športa prihajajo tudi konfliktne situacije med udeleženci športa. Področje športnega prava urejajo tako državni predpisi kot tudi avtonomna pravila športnih organizacij posameznih disciplin, ki jih odvetnik za športno pravo dobro pozna in lahko stranki skladno z njimi pomaga zaščititi interese. Dober odvetnik za športno pravo mora poznati specifiko pravil posamezne športne discipline (regulativa posamezne zveze, kot je npr. FIFA, NZS, KZS), ter predpise delovnega prava, pogodbenega oziroma civilnega prava, prava varstva osebnih podatkov, industrijske lastnine, avtorskega prava itd. Strokovnjaki za športno pravo znotraj odvetniške pisarne Cerar Žugelj ponujamo storitve za športnike, trenerje, agente, športne klube in društva, sponzorje ter organizatorje tekem oziroma športnih dogodkov.

Potrebujete pomoč na področju športnega prava?