Odvetnik za kazensko pravo

Kazensko pravo

Odvetniška pisarna Cerar Žugelj zastopa tako oškodovance kot tudi obdolžence. Oškodovancem lahko odvetnik za kazensko pravo bistveno pripomore pri sestavi kazenske ovadbe ali prijave kaznivega dejanja oziroma predloga za pregon. Kazenski odvetnik za določena kazniva dejanja (npr. za razžalitev) kazenski pregon začne tudi s t.i. »zasebno tožbo« (čeprav gre za kazenski postopek!). Kot strokovnjak lahko tekom oškodovanca koristneje zastopa, ker ve, kako in katere dokaze predlagati in kdaj vložiti premoženjsko-pravni zahtevek, saj pozna njegove procesne pravice. Nenazadnje lahko oškodovančev odvetnik vloži tudi pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje.

Odvetniki za kazensko pravo zastopamo tudi obdolžence. Brez posvetovanja oziroma prisotnosti odvetnika zagovora ni dobra podajati. Dober odvetnik za kazensko pravo mora dobro poznati Zakon o kazenskem postopku, Kazenski zakonik in Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, da lahko stranke zastopa v predkazenskih postopkih (npr. pri odvzemu prostosti, hišni preiskavi ali zaslišanju pred policijo), preiskovalnih dejanjih in izkoristi njegove procesne pravice tekom kazenskega postopka. Odvetnik skrbi za to, da je postopek zakonit in da se dožene vse okoliščine v korist obdolženca. V zvezi s tem odvetnik za kazensko pravo predlaga izločitev dokazov, podaja lastne dokazne predloge, vlaga ugovor zoper obtožnico in pritožbe zoper posamezne odločitve (npr. sklep o priporu). Taktika obrambe dobrega odvetnika za kazensko pravo se mora v celoti skladati z dokazi, ki jih imata odvetnik in njegova stranka na razpolago. Če stranka želi krivdo priznati oziroma po oceni odvetnika z veliko stopnjo verjetnosti kaže na to, da bo sodišče obdolženca spoznalo za krivega, se lahko s pomočjo odvetnika dosežete milejšo vrsto kazni oziroma nižjo kazen (npr. z navajanjem olajševalnih okoliščin) ali pa za ta namen celo sklenete sporazum o priznanju krivde. Nenazadnje odvetnika oziroma zagovornika nujno potrebujete tudi za odložitev pregona, kjer se vam kazenska sankcija ne izreče.

Odvetniška pisarna Cerar Žugelj na področju kazenskega prava sodeluje tudi s pravnimi strokovnjaki iz odvetniške pisarne Cerar Hafner, predvsem na področju kaznivih dejanj, ki so povezana z družinskim pravom.

Potrebujete pomoč na področju kazenskega prava?