Odvetnik za varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov predstavlja del ustavne pravice do zasebnosti. Osebni podatek niso le vaše ime in priimek, EMŠO ali datum rojstva, ampak je osebni podatek vsak podatek, ki omogoča povezavo z določenim posameznikom (npr. telefonska številka, bančni račun, fotografija, video-posnetek, geolokacija, IP naslov). Osebni podatki so z razcvetom socialnih omrežij, interneta in dobe informacij vedno bolj strogo varovani. V EU je od 25.5.2018 dalje v uporabi Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR (General Data Protection Regulation), ki je določila še strožja pravila glede varstva osebnih podatkov. Uredba GDPR bistveno dviguje standard varovanja osebnih podatkov in pravic posameznikov, na drugi strani pa poslovnim subjektom nalaga bistveno večjo odgovornost. V odvetniški pisarni Cerar Žugelj iz Ljubljane se vsaki stranki posvetimo, opravimo pregled njihove dejavnosti in ocenimo obseg potreb glede na obdelavo osebnih podatkov ter nato skupaj s stranko poskrbimo za skladnost s predpisi. To storimo s pripravo ustrezne politike zasebnosti, pravilnikov, evidencami, izjavami o soglasju in drugimi dokumenti, ter poskrbimo za ureditev pogodb z zunanjimi obdelovalci (npr. računovodskim servisom). Vse navedeno zasledujoč cilj, da se na podlagi dobrega poznavanja predpisov, pozitivnih praks ter stališč informacijskega pooblaščenca poskrbi, da stranke poslujete zakonito in se izognete nepotrebnim inšpekcijskim pregledom in visokim globam (oziroma civilnim tožbam ali kazenskemu pregonu) v zvezi z kršenjem obdelave osebnih podatkov.

Potrebujete pomoč na področju varstva osebnih podatkov