Odvetnik za pravo informacijske tehnologije

Pravo informacijske tehnologije (IT pravo)

Naše stranke so programerske oz. informacijske družbe in določene spletne trgovine. V odvetniški pisarni Cerar Žugelj poskrbimo, da je vaše poslovanje skladno s predpisi, pomagamo pa vam lahko tudi s sestavo pravnih aktov na področju različnih računalniških in informacijskih storitev, najsi bodo to pogodbe o varovanju zaupnih podatkov (NDA), splošni pogoji (GTC) za uporabo spletne strani, končna pogodba z uporabnikom aplikacije (EULA ali End User Licence Agreement), ki vsebuje opis produkta, način plačila, dodatne stroške, reklamacijski postopek, povračilo stroškov, komercialne IT pogodbe z naročnikom, licenčne pogodbe, pogodbe o gostovanju / »hosting agreement«, pogodbe o razvoju / »development agreement« itd. Poleg splošnih pogojev na spletni strani uredimo tudi politiko zasebnosti (Privacy Policy) v kolikor je to skladno z varstvom osebnih podatkov potrebno.

Pogodbe iz tega področja so pogosto dolgoročne narave, zato je izrednega pomena, da so dokumenti premišljeni, dobro sestavljeni in varujejo pravice strank. Pri pravicah intelektualne lastnine (kamor sodijo patenti, dodatni varstveni certifikati, modeli, znamke, geografske označbe, avtorske in sorodne pravice…) izdelujemo pravna mnenja o možnosti zavarovanja takšnih pravic in sodelujemo v nadaljnjem postopku registracije le-teh.

Potrebujete pomoč na področju prava informacijske tehnologije