Odvetnik za bančno in finančno pravo

Bančno in finančno pravo

Odvetniki iz pisarne odvetniške pisarne Cerar Žugelj imamo neposredne delovne izkušnje z dolgotrajnejšim opravljanjem dela za eno najuspešnejših slovenskih bank. Našim strankam lahko tako svetujemo in jim pomagamo tako na področju pridobitve posojil kot tudi na področju opravljanja plačilnega prometa. Vešči smo sestavljanja pogodb iz finančnega prava, od asignacij pa vse do odkupov terjatev (faktoringa). Pogosto svetujemo in pomagamo tudi pri urejanju posojilnih ali drugih pogodbah ter nujnih zavarovanjih le-teh (npr. zastava vrednostnih papirjev, zastavna pravica na plovilih, vozilih, strojih, vrednejših premičninah, stavbnih pravicah, ustanovitev hipotek (ali maksimalnih hipotek v primeru revolving kredita), zavarovanja z odstopom terjatev, zavarovanja z menicami, izvršnicami itd.). Svetujemo tako podjetjem kot potrošnikom, zato nas lahko kadarkoli pokličete.

Potrebujete pomoč na področju bančnenga in finančnega prava?