Politika zasebnosti

V skladu z 12., 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna Uredba o varstvu podatkov«), vam kot upravljavci osebnih podatkov na tem mestu zagotavljamo informacije o identiteti upravljavca, namenih obdelave osebnih podatkov in pravnih podlagah za obdelavo, kategorijah uporabnikov osebnih podatkov, obdobjih hrambe in vaših pravicah po Splošni uredbi o varstvu podatkov.

KDO JE UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV?

Upravljavec osebnih podatkov v smislu določb Splošne uredbe o varstvu podatkov je Odvetnik Uroš Cerar Žugelj, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: 386 1 433 21 18, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z davčno številko SI 94820848 (v nadaljevanju: “Odvetniška pisarna”), in kot tak določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z obdelavo osebnih podatkov nas lahko kadarkoli kontaktirate preko e-pošte (info@op-cz.si).

 

KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO?

Osebni podatek je katerakoli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Odvetniška pisarna obdeluje vaše osebne podatke zlasti v naslednjih primerih:

  • ko obiščete našo spletno stran;
  • ko preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani oddate povpraševanje ali ko nas kontaktirate preko e-pošte ali telefona;
  • ko za vas opravljamo pravne storitve;
  • ko obdelujemo vašo prošnjo za zaposlitev ali za izvajanje pogodbe o zaposlitvi;
  • kadar moramo izpolnjevati različne obveznosti, ki nam jih nalaga zakon.

Odvetniška pisarna obdeluje le osebne podatke, ki nam jih posredujete, razen v primerih, ko v skladu z Zakonom o odvetništvu osebne podatke pridobimo od javnih organov in nosilcev javnih pooblastil, pa tudi v primeru podatkov, ki jih pridobimo iz informacijskih sistemov in centralnih registrov, ki so nam na voljo. Prav tako obdelujemo vaše osebne podatke, ki nam jih posredujejo naše stranke, kadar so ti podatki potrebni za zagotavljanje pravnih storitev, vključno z zastopanjem naše stranke pred sodišči in drugimi organi.

 

PIŠKOTKI

Da bi zagotovili delovanje spletne strani Odvetniške pisarne, lahko na vaše naprave (računalnik, mobilna naprava ali druga naprava) med obiskom naše spletne strani shranimo majhne datoteke, znane tudi kot piškotki. Na naši spletni strani uporabljamo nujno potrebne piškotke, ki so bistvenega pomena za delovanje spletne strani in za katere v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ne potrebujemo vašega soglasja. Da bi vam zagotovili čim boljšo uporabniško izkušnjo, želimo na vaše naprave nastaviti tudi analitične piškotke, ki nam pomagajo zbirati informacije o tem, kako uporabljate našo spletno stran. Analitične piškotke bomo nastavili le, če nam to omogočite tako, da v obvestilu o piškotkih kliknete na gumb »Sprejmi« . Če ne kliknete na gumb »Sprejmi« in zgolj nadaljujete z uporabo spletnega mesta oziroma če kliknete na gumb »Zapri«, potem bomo na vašo napravo namestili samo nujno potrebne piškotke. 

Nastavitve piškotkov lahko kadarkoli spremenite preko mehanizma, do katerega dostopate s klikom na modro ikono v spodnjem levem delu naše spletne strani oziroma vašega zaslona. Več informacij o piškotkih je na voljo tukaj.

 

KONTAKTNI OBRAZEC

Zbiramo in obdelujemo tudi osebne podatke (osebno ime, e-pošta, telefonska številka in naziv podjetja), ki nam jih posredujete s tem, ko postavite vprašanje preko kontaktnega obrazca, dostopnega na spletni strani Odvetniške pisarne. Do teh osebnih podatkov imajo dostop le pooblaščene osebe znotraj Odvetniške pisarne, ki obravnavajo vaše vprašanje in so zavezane k zaupnosti.

 

KAKO OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Vaše osebne podatke zbiramo le, kadar je to nujno potrebno in v skladu z namenom, za katerega so bili posredovani. Osebnih podatkov ne bomo uporabljali za noben drug namen.

Če ste naša stranka ali kandidat za zaposlitev je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov izvajanje pogodbe ali izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe (npr. odgovor na vaša vprašanja in komentarje, zadostitev vašim zahtevam, oddaja in sprejem ponudb, komunikacija z vami, obravnava vaše prošnje ali prijave na prosto delovno mesto).

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi, kadar je to potrebno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (npr. poročanje davčnim in drugim pristojnim organom ter druga razkritja osebnih podatkov, ki so predpisana z zakonom, izvajanje ukrepov za poznavanje stranke ter drugih nalog in ukrepov v skladu z zakonodajo s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma).

V določenih primerih lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi zakonitih interesov za katere si prizadevamo mi ali tretja oseba, razen kadar vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine prevladajo nad takimi interesi (npr. preprečevanje goljufij in zlorab storitev, vzdrževanje fizične varnosti in varnosti informacijske tehnologije ter uveljavljanje pravnih zahtevkov).

Vaše osebne podatke ste nam dolžni posredovati le v primerih, ko to predstavlja zakonsko ali pogodbeno obveznost, ali zahtevo za sklenitev pogodbe. Če nam ne posredujete zahtevanih podatkov, potem ne moremo zagotavljati naših pravnih storitev, sprejeti ali obdelati vaših vlog oziroma poizvedb ali v celoti izpolniti naše zakonske obveznosti.   

Odvetniška pisarna vas bo v določenih primerih in ko je to primerno zaprosila za soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. V takšnih primerih imate pravico, da privolitev brez škodljivih posledic zavrnete ali jo kadar koli prekličete, pri čemer pa preklic privolitve ne bo vplival na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala v času pred njenim preklicem. Posredovanje vaših osebnih podatkov je prostovoljno, zagotavljanje naših storitev pa ni pogojeno s privolitvijo v obdelavo osebnih podatkov, ki ni potrebna za zagotavljanje storitev. 

V določenih primerih obdelujemo tudi posebne vrste osebnih podatkov (npr. podatek o rasnem ali etičnem poreklu, zdravstvena diagnoza in drugi podatki o zdravstvenem stanju, članstvo v sindikatu, biometrični podatki itd.), zlasti kadar je taka obdelava potrebna za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, za izvajanje obveznosti in izvrševanja pravic na področju zaposlitve, ali iz razlogov bistvenega javnega interesa.

 

S KOM DELIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Do vaših osebnih podatkov imajo dostop le zaposleni v Odvetniški pisarni in njeni stalni sodelavci, ki so zavezani k zaupnosti. Vaše osebne podatke razkrivamo tudi skrbno izbranim ponudnikom storitev, tj. obdelovalcem in drugim uporabnikom osebnih podatkov. Obdelovalci so naši poslovni partnerji, ki za nas opravljajo določene storitve ter vaše osebne podatke obdelujejo po naših navodilih in v našem imenu. V takšnih primerih z njimi vedno sklenemo ustrezne pogodbe o obdelavi, v katerih jih zavežemo k enaki ravni varstva osebnih podatkov, kot če bi podatke obdelovali sami. Vaše osebne podatke razkrivamo tudi drugim zunanjim prejemnikom (npr. državnim organom in drugim upravljavcem), vendar le, če za to obstaja zakonita pravna podlaga.

 

KJE OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Praviloma vaše osebne podatke obdelujemo le na področju Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora. V določenih primeru pa lahko vaše osebne podatke posredujemo tudi uporabnikom iz tretjih državah, pri čemer jamčimo, da bo v teh primerih zagotovljeno ustrezno varstvo podatkov in da bodo izpolnjeni vsi pogoji, ki se nanašajo na iznos osebnih podatkov v tretje države.

Osebne podatke lahko prenašamo samo, če:

  • prenos opravimo v eno izmed držav ali mednarodnih organizacij, za katere je Evropska komisija sprejela sklep o ustreznosti, ali v eno izmed držav iz seznama tretjih držav z                ustrezno ravnjo varstva podatkov, ki ga vodi Informacijski pooblaščenec;
  • za prenos veljajo ustrezni zaščitni ukrepi iz 46. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. standardne klavzule o varstvu podatkov, zavezujoča pravila podjetja);
  • so izpolnjeni pogoji za odstopanja v posebnih primerih iz 49. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

KOLIKO ČASA HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Odvetniška pisarna vaše osebne podatke obdeluje v takšnem obsegu in toliko časa, kot je to potrebno za izpolnitev namena obdelave. Vaše osebne podatke bomo tako obdelovali do izpolnitve namena obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko nastale pri obdelavi teh osebnih podatkov. Če je hramba osebnih podatkov predpisana z zakonom, bo Odvetniška pisarna vaše osebne podatke hranila v skladu s predpisanimi roki hrambe.

V primerih, ko je pravna podlaga za obdelavo vaša privolitev, bomo osebne podatke hranili vse do preklica. Prav tako bomo ob preklicu privolitve prenehali obdelovati vaše osebne podatke, če za nadaljnjo obdelavo ne bo obstajala druga zakonita pravna podlaga.

 

KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE?

Obstoj in obseg vaših pravic je odvisen od konkretnih okoliščin posameznega primera oziroma obdelave. Pod pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov imate pravico od Odvetniške pisarne zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave ter pravico ugovarjati obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vašo zahtevo nam lahko pošljete po e-pošti ali s priporočeno pošto na naš naslov.

Več informacij o vaših pravicah je na spletni strani https://tiodlocas.si/

 

KAKO VARUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Učinkovito varstvo in zaščita osebnih podatkov nam veliko pomenita, zato smo sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje vseh osebnih podatkov in za njihovo zaščito pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo ter nepooblaščenim razkritjem ali dostopom. 

Če menite, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, vas prosimo, da nam to nemudoma sporočite, mi pa vam bomo pravočasno posredovali ustrezen odgovor. Po potrebi bomo nemudoma izvedli tudi vse potrebne ukrepe za odpravo morebitnih nepravilnosti.

Prav tako imate pravico, da pri Informacijskem pooblaščencu vložite uradno pritožbo (Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 230 97 30).